[ad_1]

заявление : İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yer alan 8482.10.10 (Kayıt no: 40) и 8482.10.90 (Kayıt No: 30) gtip lu ürünlere ait tanım

Количество решений : 2018/11639

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 5/4/2018 датированный 34402 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 9/4/2018 Он согласился на.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Статья 1-25/12/2017 датированный 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın V Sayılı Listesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve kayıt numaraları belirtilen eşyalara ilişkin tanımlar karşılarında ifade edilen şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. KAYIT NO Статья NAME GÜMRÜK
VERGİSİ (%)
GÖZDEN GEÇİRME
TARİHİ**
8482.10.108482.10.90

4030

* Motorun kayışlı tahrik yönetim sistemleri, elektrikli direksiyon sistemleri veya direksiyon dişlisi veya direksiyon dişlileri için bilyalı vidaların imalinde kullanılmaya mahsus bilyalı rulmanlar,

3 mm veya daha büyük bir iç çapa sahip,

— en çok 100 mm dış çapa sahip,

— en fazla 40 mm genişliğe sahip,

— toz kapağı ile donatılmış olsun veya olmasın (a).

0 31.12.2019

(a): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Статья 2- Bu Kararın birinci maddesinde yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

Статья 3- это решение 1/1/2018 вступает в силу с момента даты публикации в силе.

Статья 4- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

[ad_2]