[ad_1]

05/04/2017 датированный 30029 Официальный вестник

сфера

Статья 1 - (1) это Коммюнике, Позиция статистики таможенного тарифа (GTIP) и определение указанных товаров (под таможенной стоимости в номинальной стоимости только тех блоков, имеющих) Импорт содержит принципы и процедуры, которые будут реализованы перспективны для систем видеонаблюдения.

применение видеонаблюдения

Статья 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (Главное управление импортом) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 Заявление требуемой даты документов с документом-значным числом 44 В поле с номером «Справочный номер сертификата» и «Дата документа» объявлена ​​в области.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

приложение

Статья 3 - (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

экспертиза

Статья 4 - (1) 3 üncü maddede belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

санкция

Статья 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

документ Surveillance надзор за использованием информации и документов

Статья 6 - (1) Срок действия документов наблюдения составляет шесть месяцев.

(2) документ Surveillance, 27/10/1999 датированный 4458 Количество товаров, не исключает применения положений таможенного законодательства в отношении таможенной стоимости. 1 Статья указанное значение, 4458 Нет. Таможенный кодекс реализации статьи о положениях, касающихся таможенной стоимости не является существенным.

(3) таможня и принятое значение или величина, определяемая при регистрации таможенной декларации, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam %5’ten (%5 включая) Exceed меньшей скорости не помешает импорт.

сила

Статья 7 - (1) Это коммюнике после даты публикации 30 UNC день вступает в силу.

исполнительный

Статья 8 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]