заявление : 2007/25 sayılı Tebliğ kapsamında 4015.19.00.00.11 gtipli Ev işlerinde kullanılan eldivenlerde gözetim uygulaması kaldırıldı.

Министерство торговли:

Статья 1 - 3/7/2007 датированный 26571 Контроль импорта опубликован в Официальном бюллетене № Коммюнике по осуществлению (Коммюнике No.: 2007/25)'в 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Описание товара CIF Kıymet
4015.11.00.00.00 Cerrahide kullanılan eldivenler 4,5 ABD Doları/Kg*

*Кг:Brüt Ağırlık”

Статья 2 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
3/7/2007 26571
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
1- 11/11/2010 27756
2- 28/7/2011 28008
3- 11/7/2012 28350