[ad_1]

заявление : 2017/4 пронумерованы и представлены 1206.00.91.00.11 и 1206.00.99.00.11 gtiplu Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan 1500 ABD Doları/ton/brüt gözetim miktarı 2500 ABD Doları/ton/brüt yükseltildi.

Министерство экономики:

Статья 1 - 5/4/2017 датированный 30029 Контроль импорта опубликован в Официальном бюллетене № Коммюнике по осуществлению (Коммюнике No.: 2017/4)'в 1 Расположенный в таблице статьи изменяются следующим образом:.

«

G.T.İ.P Описание товара Оценка Единица таможенной (ABD Doları / тонна *)
1206.00.91.00.11 Appetizers те 2.500
1206.00.99.00.11 Appetizers те 2.500

*тон: Brüt Ağırlık ”

Статья 2 - Следующая предварительная статья была добавлена ​​в то же коммюнике.

“Başlamış işlem

Предварительная статья 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]