26 июль 2017 от и 30135 Опубликовано в Официальном бюллетене İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Коммюнике No.: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ