[ad_1]

заявление : Çin menşeli 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 и 7225.99.00.00.90 gtip ları altında yer alan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 21/12/2016 датированный 29925 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/51) происходящих в Народной Республике Китай 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 и 7225.99.00.00.90 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Импорт Главное управление Министерства экономики завершения антидемпингового расследования, проведенного решением, принятым в результате является обеспечение.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 нумерованный Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

б) комитет: Недобросовестная конкуренция в Совете Imports Оценка,

с) TGTC: İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

экспресс.

решение

Статья 4 - (1) В результате исследования, проведенного, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. информация о масштабах следствия, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon- Раскрытие информации Отчет «может быть достигнут путем выбора ссылки.

(2) В связи с этим,, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTIP Описание товара Страна происхождения Firma Антидемпинговые меры (CIF Bedelin %)
7208.51.20.10.11 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar) Китай Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7208.51.20.10.19
7208.51.20.90.11 другие 22,55%
7208.51.20.90.19
7208.90.80.10.11 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar) Китай Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7208.90.80.10.12
7208.90.80.20.11
7208.90.80.20.12
7225.40.40.00.00 другие 22,55%
7225.99.00.00.10
7225.99.00.00.90
7211.13.00.11.00 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar) Китай Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7211.13.00.19.00
7211.14.00.21.12
7211.14.00.29.11 другие 22,55%
7211.14.00.29.12

приложение

Статья 5 - (1) Таможенные органы, 4 üncü maddede GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın, Без ущерба для положений других законодательных актов, Скорость они заряжали по показанным окончательным мерам против демпинга импорта в рамках режима свободного обращения.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP’ler ve 4 üncü maddede yer alan tabloda gösterilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

сила

Статья 6 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 7 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]