[ad_1]

заявление : Финляндия, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 и 4804.11.90.10.12 GTİP leri altında kayıtlı metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 30/10/2016 датированный 29873 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/46) ile Finlandiya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Polonya Cumhuriyeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 и 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kâğıtlar” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Импорт Главное управление Министерства экономики завершения антидемпингового расследования, проведенного решением, принятым в результате является обеспечение.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) Brezilya: Brezilya Federal Cumhuriyetini,

б) Финляндия: Finlandiya Cumhuriyetini,

с) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

ç) закон: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

d) комитет: Недобросовестная конкуренция в Совете Imports Оценка,

е) Polonya: Polonya Cumhuriyetini,

е) Rusya: Rusya Federasyonunu,

г) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф

экспресс.

решение

Статья 4 - (1) В результате исследования, проведенного, Финляндия, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. информация о масштабах следствия, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) В связи с этим,, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTIP Описание товара Страна происхождения Firma Unvanı Önlem Oranı (CIF Bedelin %)
4804.11.11.10.004804.11.15.10.00

4804.11.90.10.11

4804.11.90.10.12

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlarıBirinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

м2. вес 150 gr. dan az olanlar

m2 .ağırlığı 150 gr. или более,fakat 175 gr. dan az olanlar

Финляндия Stora Enso OYJ 11,34
другие 11,34
Rusya Ilim Group Joint Stock Company 5,28
другие 11,19
Polonya Mondi Swiecie S.A. 5
другие 11
Brezilya Klabin S.A. 5,27
другие 11,21

приложение

Статья 5 - (1) Таможенные органы, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, Без ущерба для положений других законодательных актов, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

сила

Статья 6 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 7 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]