заявление : Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı 8302.10 G.T.P. de tanımlı menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Ekonomi Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)», 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

с) G.T.P: Тариф позиции таможенной,

ç) G.T.İ.P.: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) закон: 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте,

е) решение: 20/10/1999 датированный 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

е) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

г) CHC: Народная Республика Китай,

г) İspanya: İspanya Krallığını,

час) Tayvan: Çin Tayvanını,

Я) Tayland: Tayland Krallığını,

экспресс.

Soruşturma konusu eşya

Статья 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 21/12/2016 датированный 29925 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/53), 27/8/2008 датированный 26980 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2008/29) и 20/10/2017 датированный 30216 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2017/21) ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)», 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasıdır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

Статья 5 - (1) 7/2/2004 датированный 25366 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10 и 8302.50 G.T.P.’de tanımlı eşya için 1,39 ABD doları/Kg, 8302.42 G.T.P.’de tanımlı eşya için ise 0,508 ABD doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. С другой стороны,, söz konusu Tebliğin nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 датированный 27647 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10 и 8302.50 G.T.P.’de tanımlı eşya için 1,64 ABD doları/Kg tutarına, 8302.42 G.T.P.’de tanımlı eşya için ise 0,75 ABD doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. Тем не менее,, Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2016/53) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin bahis konusu oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2008/29) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Малайзия, Endonezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2017/21) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 датированный 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Коммюнике No.: 2016/53) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 датированный 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Коммюнике No.: 2008/29) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 датированный 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Коммюнике No.: 2017/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 G.T.İ.P.’de yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. Inc.. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından ÇHC, Индонезия, Малайзия, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

Статья 6 - (1) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

(2) Almanya menşeli önlem konusu eşyanın ithalatının son yıllarda dikkat çekecek miktarda artış gösterdiği ve 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 3.000 ton mertebesinde olan bahis konusu ithalatın 2017 в год 6.000 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem çerçevesinde söz konusu ülke menşeli eşyanın toplam ithalat içindeki payı 2010 yılı için yaklaşık %18’den 2017 yılı için %22’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) Almanya’dan yapılan inceleme kapsamı eşya ithalatına ait birim fiyatların yıllar içerisinde kayda değer ölçüde düştüğü görülmektedir. В связи с этим, 2010 yılı itibarıyla 8,15 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleşen ithalat birim fiyatları, 2016 yılı içerisinde 2,35 ABD Doları/Kg tutarına gerilemiştir. 2017 yılı için ise söz konusu birim fiyatlar 6,53 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Hindistan menşeli önlem konusu eşyanın ithalatının da son yıllarda dikkat çekecek miktarda artış gösterdiği ve 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 587 ton mertebesinde olan bahis konusu ithalatın 2017 в год 1.836 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem çerçevesinde söz konusu ülke menşeli eşyanın toplam ithalat içindeki payı 2010 yılı için yaklaşık %1.70’ten 2017 yılı için %5.08’e yükseldiği tespit edilmiştir.

(5) Hindistan’dan yapılan inceleme kapsamı eşya ithalatına ait birim fiyatların 2014 yılına kadar yükselerek 2010 yılı itibarıyla 3,97 ABD Doları/Kg tutarından 2014 yılı için 5,82 ABD Doları/Kg tutarına yükseldiği, sonrasında ise kademeli olarak gerileyerek 2017 yılı için 4,08 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleştiği görülmektedir.

Решения и действия

Статья 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, регулирование 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) исследование, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma dönemi

Статья 8 - (1) Soruşturma dönemi, 1/1/2015 ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihleri arasındadır.

Анкетирование и сбор информации

Статья 9 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) С другой стороны,, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

(3) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(4) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(5) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

(7) Следственные «компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(8) Следственная «на базе фирмы за рубежом, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Posta Adresi: T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Sogutozu Mah. 2176. Sok. нет: 63 Чанкая / АНКАРА

Крайние сроки

Статья 10 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 день. 9 uncu maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, ассоциации потребителей, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 11 - (1) регулирование 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

Статья 12 - (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

И адрес компетентного органа

Статья 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Sogutozu Mah. 2176. Sok. нет: 63 Чанкая / АНКАРА

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

факс: +90 312 204 99 53

Следствие дата начала

MADDE 14– (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.