[ad_1]

заявление : Dampinge karşı önleme tabi Hindistan, Таиланд, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.lu muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, Индия, Шри Ланка, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) CHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

с) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

ç) G.T.İ.P: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) Южная Корея: Kore Cumhuriyeti’ni,

е) Индия: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

е) Испания: İspanya Krallığı’nı,

г) закон: 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте,

г) решение: 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество министров Решение о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, принятый Советом,

час) Шри Ланка: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

Я) Таиланд: Tayland Krallığı’nı,

я) Тайвань: Çin Tayvanı’nı,

J) правила: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

экспресс.

Продукты, подлежащие исследованию

Статья 4 - (1) Продукты, подлежащие исследованию, 19/6/2016 датированный 29747 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/19) Антидемпинговые меры в отношении импорта с током 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.sinde tanımlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, Это не является обязательным.

Применение и текущая ситуация

Статья 5 - (1) 23/5/2010 датированный 27589 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.:2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) С другой стороны,, 12/12/2013 датированный 28849 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Tosyalı Makina San. и торговли. Ltd. Sti. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Шри Ланка, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Результаты, касающиеся нейтрализации мер

Статья 6 - (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem 2009 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2016 yılında söz konusu önlemin mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir. С другой стороны,, 2010 yılında ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik uygulamaya konulan kesin önlem, 2013 yılında söz konusu eşyanın Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir.

(2) Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri incelendiğinde toplam ithalatın 2012 yılından beri 4-5 bin ton arasında değiştiği görülmekte olup 2017 в год 4,9 bin ton olmuştur. İstatistikler ülkeler bazında incelendiğinde ise Hindistan, Таиланд, İspanya ve Sri Lanka’dan yapılan ithalatın arttığı, ayrıca bu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının düşük olduğu görülmektedir.

(3) Hindistan’dan yapılan ithalat 2010-2014 yılları arasında önemli bir artış göstermiş olup sonraki yıllarda daha yatay bir seyir izlemiştir. 2010 yılında ithalat 75 ton iken 2017 в год 844 ton olmuştur. Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2010 в год 4,5 dolar/kg iken 2017 в год 2,5 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. также, Hindistan’da mukim ihracatçı firmalardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Tayland’dan yapılan ithalat 2012 yılından itibaren önemli bir artış göstermiştir. 2012 yılında ithalat 57 ton iken 2017 в год 538 ton olmuştur. İthalat birim fiyatı ise 2017 yılı itibariyle 2,3 dolar/kg olmuştur.

(5) İspanya’dan yapılan ithalatın 2013 yılından itibaren her yıl arttığı görülmekte olup 2013 в год 5 ton iken 2017 в год 362 tona yükselmiştir. İthalat birim fiyatı ise 2013 yılından itibaren her yıl düşüş göstermektedir. 2013 yılında ithalat birim fiyatı 18,7 dolar/kg iken 2017 yılında bu rakam 3,2 dolar/kg’a düşmüştür.

(6) 2010 yılında Sri Lanka’dan ithalat bulunmazken 2011 yılından itibaren ithalat başlamış, 2012 yılında ise önemli bir artış göstermiştir, sonraki yıllarda ise inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 2017 yılında bu ülkeden yapılan ithalat 278 tondur. Sri Lanka’dan ithal edilen zincirlerin birim fiyatı düşük olup 2017 yılında bu rakam 1,8 dolar/kg olmuştur. Sri Lanka’nın ihracat yaptığı tek ülkenin Türkiye olduğu görülmekte olup; buna ilaveten, Sri Lanka’nın ÇHC’den zincir ithalatı bulunmaktadır.

(7) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Hindistan, Таиланд, Sri Lanka ve İspanya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Решения и действия

Статья 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Hindistan, Таиланд, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, регулирование 38 Статья меры по решению следствия приведены против сведены к нулю.

(2) исследование, Это будет осуществляться Главным управлением.

Период исследования

Статья 8 - (1) 1/1/2015 с 1/1/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Анкетирование и сбор информации

Статья 9 - (1) Для того, чтобы предоставить информацию, необходимую для расследования, В статье говорится, известные импортеры и известные в рамках расследования иностранных производителей / экспортеров в уведомлении об открытии расследования и уведомления, указанного в приложении будет отправлен вопросник. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) С другой стороны,, доведено до сведения соответствующих производителей и экспортеров, чтобы облегчить и ускорить, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmî temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Крайние сроки

Статья 10 - (1) время, чтобы ответить на вопросник, в том числе в период с даты отправки уведомления о расследовании отправленного 37 день. 9 указывается в соответствии со статьей, уведомления и заинтересованные стороны не разослали, Уведомление об этом будет начисляться с даты публикации 37 Они связаны по дням.

(2) Опросный кроме требуемой информации, Другая информация считается отношение к расследованию, Для того, чтобы рассмотреть документы и мнения, Указанная информация, belge ve görüşler, последний со дня опубликования данного уведомления 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Это может повлиять на результаты исследования, утверждающих, другие заинтересованные стороны, (отечественные производители, импортеров, соответствующие профессиональные организации, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы и тому подобные в отрасли производства) все виды информации и документов с их мнением по данному вопросу со дня опубликования настоящего коммюнике 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 11 - (1) регулирование 26 Как указано в статье нк, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, положительный или отрицательный, Это будет по сравнению с текущими данными.

Временные меры должны быть приняты, ретроспективное применение налогов

Статья 12 - (1) в соответствии с положениями решения, Он может принять решение о применении временных мер в ходе расследования и точно измеряет обратную силу.

(2) Концепция не является исключением, и начала свою деятельность в осуществлении мер.

И адрес компетентного органа

Статья 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

Министерство экономики

Главное управление импортом

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Sogutozu Mah. 2176. Sk. нет:63 06530 Чанкая / АНКАРА

телефон: +90 (312) 204 95 88

факс: +90 (312) 204 86 33

электронная почта: oek859@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 14 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]