[ad_1]

заявление : 2015/49 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 7007 gtip i altında sınıflandırılan ürünlerden 7007.19.80.00.13 gtip lu 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ve 7007.19.80.00.14 gtip lu 84.71, 85.17 и 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç tutulmuştur.

Министерство экономики:

Статья 1 - 18/11/2015 датированный 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2015/49)'в 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 и 7007.19.80.00.14 исключающий) GTP altında tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 и 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) dır.”

Статья 2 - Же коммюнике 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTIP Описание товара Страна происхождения Üretici/İhracatçı Firma Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)
70.07
(7007.19.80.00.13, 7007.19.80.00.14, 7007.21.20.00.21,
7007.21.20.00.31,
7007.21.80.00.21,
7007.21.80.00.31,
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 исключающий)
Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 8471, 85.17 и 8528 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) Китай Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
другие 66,1
Исраил Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. 32,05
другие 39,5
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar Китай Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar 10,0
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar Исраил
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]