[ad_1]

заявление : 2017/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı vergiye tabi İspanya, Италия, Yunanistan ve Tayland menşeli menteşelerin gtip u 8302.10 şeklinde değiştirilmiş; Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç tutulmuştur.

Министерство экономики:

Статья 1 - 20/10/2017 датированный 30216 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2017/21)'в 1 первый абзац статьи изменяется следующим образом:.

«(1) 7/2/2004 датированный 25366 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2004/3) с Китайской Народной Республикой (CHC) menşeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Menteşeler”, 8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, шляпа вешалка, локти, benzeri eşya”nın ithalatında 0,508 АМП 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 20/7/2010 датированный 27647 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2010/18) Меры, упомянутые в рамках окончательного обзора, завершенного с 8302.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Menteşeler (Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç)», 8302.42.00.00.00 определяется в позиции статистики таможенного тарифа «Прочие, Те, для мебели (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)«и 83.02.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, шляпа вешалка, локти, benzeri eşya” ithalatında 0,75 АМП 1,64 Было решено применять на уровнях, варьирующихся от доллара США / кг.. Тем не менее,, 21/12/2016 датированный 29925 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/53) hükümleri çerçevesinde anılan önlemin, 8302.10, 8302.42.00.00.00 и 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan” adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 за исключением тех, характерных для транспортных средств, расположенных в положении), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıkların” ithalatında 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. С другой стороны,, 27/8/2008 датированный 26980 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2008/29) ile de; ÇHC için geçerli dampinge karşı önlem genişletilerek Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli ve/veya çıkışlı söz konusu eşya ithalatına teşmil edilmiştir.”

Статья 2 - Же коммюнике 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTIP Описание товара Страна происхождения Firma Антидемпинговые меры(ABD Doları /Kg)
8302.10 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 за исключением тех, характерных для транспортных средств, расположенных в положении) Испания Tüm Firmalar 1,64
Италия Maggi S.R.L. 0
другие 1,64
Yunanistan Tüm Firmalar 1,64
Таиланд Tüm Firmalar 1,64
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, шляпа вешалка, локти, benzeri eşya Испания Tüm Firmalar 1,64
Италия Maggi S.R.L. 0
другие 1,64
Yunanistan Tüm Firmalar 1,64
Таиланд Tüm Firmalar 1,64
8302.42.00.00.00 другие, Те, для мебели (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) Испания Tüm Firmalar 0,75
Италия Maggi S.R.L. 0
другие 0,75
Yunanistan Tüm Firmalar 0,75
Таиланд Tüm Firmalar 0,75

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]