[ad_1]

заявление : 72 и 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) это Коммюнике, 27/4/2018 датированный 30404 Коммюнике по импорту гарантий опубликовано в официальном бюллетене (Коммюнике No.: 2018/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 датированный 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 датированный 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

решение

Статья 2 - (1) Совет по оценке в импортных гарантиях, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

сила

Статья 3 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 4 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]