5 может 2017 от и 30057 Опубликовано в Официальном бюллетене Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Сери Нет: 12)