Количество решений : 2017/10099

20/12/1995 датированный 95/7606 дополнительное к Указу №.

Ekli “İthalat Rejimi Karar’ına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 29/3/2017 датированный 35038 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 17/4/2017 Он согласился на.

ИМПОРТ РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ

Статья 1- 20/12/1995 talihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Karar’ına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu faslın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. Статья NAME тарифная ставка (%)
AB,Европейская ассоциация свободной торговли ГУР. В-HER G.KORE MLZY. Д-8 D.Ü.

0904.21.90.00.11

Kırmızı Biber

15(6) 15(6) 0 15(6) 15(7) 15(6) 15(6)

(6): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 Дата от (включая эту дату) %75 olarak uygulanır.

(7): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 Дата от (включая эту дату) %56,2 olarak uygulanır.

Статья 2- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3- Это решение должно быть исполнено министром экономики.