заявление : 2014/1 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğin İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3 üncü maddesine eklenen fıkra ile, 2903.76.10.00.00 и 2903.76.20.00.00 GTİP li maddeleri içeren 8424.10 GTP li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olmuştur.

Министерство торговли:

Статья 1 - 24/1/2014 датированный 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (экспорт: 2014/1)'в 3 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

«(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 и 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.”

Статья 2 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
24/1/2014 28892
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
31/12/2015 29579