Стрессовые Импорт HK колес.

В связи с этим, “стресс колесо” известный как, Расположенная модель в различных конструкциях и формах, сталь, в том числе и в первую очередь из пластика, рис, цинк, титан, медь, дерево, железо, Как правило, изготовлены из материалов, таких как керамика и имеющий трехслойную структуру, рычаг; только в средней части обеих рук или оба могут быть снабжены подшипниками в центральной части изделия, которые могут быть изготовлены полностью или собственные подшипники, потому что это удовольствие для детей и для взрослых 9503.00.95.00.00 или 9503.00.99.00.00 рассматриваться как игрушки в рамках Директивы по безопасности игрушек упоминались Учитывая, что указано, что товары классифицируются в GTIP gerekmek.

Шрифт безопасности продукции и инспекция директорат HK.

Министерство экономики Главного управления безопасности продукции и инспекции 11.07.2017 75901sayıl письмо и датирована безопасностью продукции и инспекция товаров, подлежащих импортного контроль, осуществляемый в соответствии с Коммюнике будет испытываться при необходимости, Определение продуктов, которые будут направлены на тестирование в соответствии с анализом риска по TAREKS, Импортеры и раскрытия вопросов, которые аудитор сообщенные через TAREKS.

Bakır ve Alüminyum Hurda ve Döküntüleri hk.

6/6/2006 датированный 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: экспорт 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 17 В-третьих, и 25 inci sıralarında değişiklik yapılmış olup bakır döküntü ve hurdaları ihracı kayda bağlı ürünler kapsamından çıkarılmıştır.

Dampinge Karşı Önlemlerde Yürürlük Süresi Bitecek Ürünler hk.

2017/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında listede yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etmemesi halinde mevcut uygulama sona erecektir. Tebliğ detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

Beton Pompası İthalatında Dampinge Karşı Önlemler hk.

2017/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 8413.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı Beton pompaları ile 8705.90.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı Beton pompalama taşıtlarının ithalatında, dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatlarda uygulanan dampinge karşı önlem tutarı CIF kıymetinin %5,10’u ile 12,27’si arasında değişmektedir. Tebliğin detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.