[ad_1]

заявление : технические исследования, связанные с электронной системой оповещения завершено, система 05.11.2018 Google был введен в эксплуатацию в реальных условиях.

T.C.
Министерство торговли
Управление рисками и Главное управление контроля

номер : 80572740-[HSCODE12]-645
тема : Elektronik Tebligat Sistemi

05.11.2018/38561204
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

18/5/2017 датированный 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 датированный 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir.

Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın. Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961 датированный 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gunun sonunda yapılmış sayılacağı. Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususları düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sira Нет: 1) 25.01.2018 датированный 30312 опубликованного в Официальном бюллетене No.. Соответственно,. Bakanlığımızca düzenlenen idari yaptırım kararlan ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmıştır.

технические исследования, связанные с электронной системой оповещения завершено, система 05.11.2018 Google был введен в эксплуатацию в реальных условиях.

Söz konusu Sistemle ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda.

Информация и необходимость угождать.

по электронной почте подписан
Ali TOKSÖZ
служителями.
Заместитель генерального директора.

распределение:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ассамблея экспортеров Турции
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Анкара, Стамбул, Измир, Bursa, мирт)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

[ad_2]