заявление : 7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hk.

T.C.

Министерство торговли

Управление рисками и Главное управление контроля

номер: 80572740-010.05

тема: 7143 sayılı Kanun

17.07.2018 / 35932450

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес: 25.06.2018 дата и 35374855 kayıt sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Как известно, 7143 No. Некоторые налоги и прочая дебиторская задолженность Реструктуризация некоторых законов о внесении изменений в Законе 3 üncü maddesinin birinci fıkrası, “…Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.”,

7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, “18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”,

Статья.

В связи с этим, 18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş olup idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkukların anılan Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu hususu tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 13.06.2018 дата и 35119389 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

по электронной почте подписан
Leman ÇAKIR
служителями.
Daire Başkan V.

распределение:
Анкара Ассоциация таможенных брокеров
Бурса Ассоциация таможенных брокеров
Таможенная Ассоциация брокеров, Стамбул
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Мерсин Ассоциация таможенных брокеров