[ad_1]

заявление : Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş

T.C.
Министерство торговли
Управление рисками и Главное управление контроля

номер : 73421605-106.05
тема : Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme
İzni (Ticari Tamir Amaçlı)

08.11.2018

13.11.2018 / 38812129 (Dağıtım yazısı)

КРУГЛЫЙ
(2018/11)

20/03/2012 дата и 28239 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2012/6 В рамках циркуляра премьер-министра «Система единого окна в таможенных службах» продолжаются усилия по расширению системы «единого окна» под руководством нашего министерства..

В связи с этим,, 30.05.2009 датированный 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Сери Нет:1) (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) çerçevesindeki “Hariçte İşleme İzni”ne ilişkin başvuruların yükümlüsünce “e-başvuru” sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idareleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun bulunması halinde verilecek bu iznin 14.11.2018 с itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu hususta düzenlenecek Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı)’ne ilişkin başvuru, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- приложение, yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Bakanlığımız gümrük idarelerince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular gümrük idareleri tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idareleri tarafından 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından bu belge başvurusuna ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 значный номер лицензии номер / документ линия (пример: Реферанс Нет: 16545419881006000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 Нет. В поле «Документ справочный номер» и «Дата документа» объявлена ​​в области.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Информация и необходимость угождать.

Fatih METİN
служителями.
заместитель министра

[ad_2]