Sosyal Dayanışma ve Etkinlik Komitesi 06.05.2017 Cumartesi günü Dernek Merkezinde toplandı.

Toplantıda alınan kararlar ;

1- Dernek merkezinde toplanıldı. Genel çoğunluk sağlandığından toplantıya geçildi. Başkan, Başkan Vekili ve Sekreter seçimi yapıldı.

2- Başkanlığa Sn.Özgür AĞABULUT ÇÖLAŞAN, Başkan Vekilliğine Sn.Serat YAZICI ve Sekreterliğe Sn.Mecal TANBUĞA KARA oy birliği ile seçildi.

3a- Üyeler için birlikteliğin gücünü maddi güce çevirecek projeler üretilmesi.

б- İGMD üyeleri için özel indirimli satın alımlar, kurslar, sigorta, kurye vb. kurum ve kuruluşların belirlenip teklif alınması.

с- Üyeler ve aile fertleri için; eğitim, sağlık konusunda burs ve maddi yardım sağlanabilmesi hakkında çalışmalar yapılması.

ç- Sergi, balo, bağış, tiyatro grubu v.b. etkinlikler düzenlenmesi .

d- Üye profilinin belirlenmesi için anket çalışması yapılması, bu hususta profesyonel kurum,/kişilerden destek alınması.

е- Kan bağışı kampanyası başlatılması.

4-Komite toplantısının aylık olarak yapılması.

Üyelerimizin Bilgilerine sunulur.

Таможенная Ассоциация брокеров, Стамбул

Совет директоров