заявление : В связи с этим, “stres çarkıolarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, titanyum, медь, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 или 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektiği ifade edilmektedir.

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat Dairesi

номер : 20117910-590

тема : Stres Çarkı

07.07.2017 / 26316751

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Как известно; oyuncakların ithalat denetimi 30.12.2017 датированный 29934 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2017/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup Ekonomi Bakanlığından alınan 08.06.2017 tarihli ve E.63625 sayılı yazıda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yazısından bahisle;

“Malumları olduğu üzere, ilgi (a) yazınızla stres çarkı cinsi ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında oyuncak olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti. В связи с этим,. söz konusu ürünler ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre denetlenmeye başlanmıştır.

Тем не менее,, piyasaya arz edilen stres çarklarında CE işareti bulunmadığı görülmekte olup. Bu ürünlerle ilgili olarak vatandaşlardan şikayet alınmaktadır. Söz konusu ürünlere yönelik 2017/10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilen başvuru sayısı az olup, bu durumun stres çarklarının gümrük idareleri tarafından kapsam dışı olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

В связи с этим,, halihazırda piyasaya arz edilen stres şarkı cinsi ürünlerin Bakanlığınızca yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında değerlendirilmesi ve gümrük idarelerinin söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilmemesine yönelik bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.”

Denilmektedir.

В связи с этим, “stres çarkı” olarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, titanyum, медь, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 или 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Мустафа SILVER

служителями.

Генеральный директор V.

распределение:

Западное Средиземноморье региональное управление таможни и торговли

Запад Marmara областное управление таможни и торговли

Восточное Средиземноморье региональное управление таможни и торговли

Восточная Анатолия краевое управление таможни и торговли

Восточно-Черноморского региона управление таможни и торговли

Восточно-Мармара областное управление таможни и торговли

Aegean областное управление таможни и торговли

Евфрат областное управление таможни и торговли

GAP Региональное управление таможни и торговли

Шелковый путь краевое управление таможни и торговли

Стамбул областное управление таможни и торговли

Центральный Средиземноморская областное управление таможни и торговли

Центральная Анатолия краевое управление таможни и торговли

Центрально-Черноморского региона управление таможни и торговли

Фракия областное управление таможни и торговли

Улудаг областное управление таможни и торговли

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Региональное управление таможни и торговли синхронного перевода