[ad_1]

заявление : Özbekistana ihraç edilecek bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddeler için düzenlenecek Bitki Sağlık Sertifikasına, Karantina Lisansının da eklenmesi hk.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

06.12.2019

номер: 94904223-320.03.03-E.3781527

тема: Özbekistan Karantina Lisansı

Мерсин таможенных брокеров в АССОЦИАЦИИ
Махмудиай Ма. 121 CD. Метрополь Mert Небоскребы Бизнес-центр выставки: 14 Akdeniz MERSİN

интерес: 07.05.2019 tarih ve E.1228190 sayılı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı.

İlgi yazıda mükelleflerinizin Özbekistan’a ihraç edecekleri bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddeler için “sw.customs.uz” web sayfası üzerinden başvuru yapmaları ve başvuruları değerlendirildikten sonra alınan “Karantina Lisansı” ile Müdürlüğümüzce ihracata konu ürüne düzenlenecek Bitki Sağlık Sertifikasına eşlik etmesi gerektiği belirtilmektedir.

mükelleflerinizin yukarıda belirtilen konular hakkında bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Abdulkerim ÇİÇEK
Müdür

[ad_2]