[ad_1]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasına ve ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları arasında eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, gerçekleştirilen Genel Kurul ve Teknik Komite toplantıları ile faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Söz konusu Toplantılara Derneğimizi temsilen; Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN katılmıştır.

[ad_2]