[ad_1]

заявление : Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar başlıklı Ekinin AAldatıcı Ticari Uygulamalar bölümüne ekleme yapılmıştır

Министерство торговли:

Статья 1 - 10/1/2015 датированный 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin “A – Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.”

Статья 2 - Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
10/1/2015 29232
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
25/12/2015 29573

[ad_2]