[ad_1]

заявление : 2017/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (УГД) Tebliği kapsamında TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerde emsal talebi; Jant cinsi ürünlerin korozyona dayanıklılık testleri ve 2016/9 ÜGD Tebliği Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri hk.

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

номер : 42569461-010.06.01.00-E.446098 15.11.2017
тема : İç Genelgeler-GENELGE (MGMBUMGGB-2017/16)

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK

интерес : a) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 08.11.2017 датированный -000-120912 Номер статьи

б) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 13.11.2017 датированный -000-121843 Номер статьи

с) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 13.11.2017 датированный -000-122778 Номер статьи
КРУГЛЫЙ (MGMB-UMGGB-2017/16)

1. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a)’da kayıtlı yazısında; 2017/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (УГД) Tebliği kapsamında TS 8987 standardı uyarınca teste tabi tutulan jant cinsi ürünlere standart kapsamında uygulanan korozyona dayanıklılık testlerinin 384 saate kadar sürdüğü ve uzun sürede tamamlanabildiği dikkate alınarak; bu kapsamdaki jantların, söz konusu TS 8987 standardının 4.2.13 maddesi ilk cümlesine uygun şekilde 96 saat süresince korozyona dayanıklılık testine tabi tutulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir. В связи с этим,, fiili denetime konu olan TAREKS başvurularında anılan tür ve kapsamdaki ürünlere dair laboratuvarlarımızca yapılacak işlem ve deneylerde bu husus dikkate alınacaktır.

2. Ekonomi Bakanlığının ilgi (б)’de kayıtlı yazısı uyarınca; КРУГЛЫЙ (MGMBUMGGB-2016/2) “Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri” başlıklı 10.8 maddesi birinci fıkrasına; “d) Denetim konusu aksam ve parçaların, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almış firmalarca söz konusu belge kapsamında bulunan bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilmek istenmesi halinde, mezkur belgenin sunulması şartıyla, bahse konu aksam ve parçaların ithalat denetimleri “Koşullu Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.” bendi eklenmiştir.

3. Ekonomi Bakanlığının ilgi (с)’de kayıtlı yazısında; 2017/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (УГД) Tebliği kapsamında fiili denetimde teste yönlendirilen TAREKS başvurularında; ilgili standartlara göre aynı tip, tür, sınıf gibi açılardan aynı partide değerlendirilebilecek ürünlere dair emsal test raporlarının 2 ay süreyle geçerli olmasının ve denetim işlemlerinin bu raporlara göre sonuçlandırılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Соответственно,; TAREKS tarafından (“Numune Alınsın: Evet” ifadesiyle) teste yönlendirilen 1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamı ürünlere ilişkin olarak, başvurularda ithalatçı firmalar tarafından emsal talebinde bulunularak son 2 ay içerisinde düzenlenmiş herhangi bir uygun test raporunun sunulması durumunda, КРУГЛЫЙ (MGMB-UMGGB-2016/1) “Müteakip İthalat (сверстников)” başlıklı 17’nci maddesi uyarınca işlem tesis edilecektir. TAREKS tarafından teste yönlendirilmemiş olan (“Numune Alınsın: Hayır” ifadesi ile fiili denetime yönlendirilen) ürünler için, КРУГЛЫЙ (MGMB-UMGGB-2017/8) 14’üncü maddesi uyarınca son 12 ay içerisinde alınmış 1 (bir) test raporunun kabul edilmesi uygulamasında değişiklik bulunmayıp, bu uygulamaya ayrıca devam edilecektir.

Прошу ваше требование.

e-imzalı
Ethem KAYA
Genel Sekreter V.

распределение :
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

[ad_2]