[ad_1]

заявление : 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesindekiŞirketbaşlıklı tanımı değiştirilmiştir.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Статья 1 - 24/5/2006 датированный 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)'в 3 Первый абзац статьи (я) пункт изменен, как показано ниже.

«(я) Şirket: 13/1/2011 датированный 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 датированный 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 датированный 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri

Статья 2 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]