[ad_1]

заявление : Письмо Улудагского таможенного управления и регионального управления внешней торговли об уведомлении / уведомлении о начислении поощрительных инвестиций.

T.C.
Министерство торговли
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

номер : 55360341-155.99

тема : Yatırım Teşvik Tahakkuk
Tebliğ/Tebellüğ Belgesi

20.11.2019 /49605583
БУРСА таможенных брокеров АССОЦИАЦИЯ
bugumder.1@hs03.kep.tr

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif işlem dosyalarında инвестиционные льготы kapsamı ithalatlarda yükümlülüğün başlama tarihine göre yapılacak olan değerlendirmelerde kullanılmak üzere, beyannameye eklenmiş olması gereken vergilerin tahakkukuna ilişkin tebliğ-tebellüğ belgelerinin bazı beyanname eklerinde bulunmadığı görülmektedir.

Konuya ilişkin bağlantımız Gümrük Müdürlükleri 11.10.2019 датированный 48428570 sayılı dağıtım yazımızla talimatlandırılmış olup;

Demek üyelerinizin de mülga Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2007 датированный, 13122 No. писанина, “…yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyaya ait muafiyet uygulanan Gümrük Vergisi, istisna uygulanan Katma Değer Vergisi ile eşyanın teşvikli olması nedeniyle alınmayan fonların (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gibi) tahakkuk ettirilerek yükümlüsüne tebliğ edilip, tebliğ-tebellüğ belgesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi…” talimatına göre işlem tesis etmeleri gerektiği husunun tekrar bilgilenderilmesini,

Dijital gümrük uygulamları kapsamında Yatırım Teşvikli ithalat işlemlerinde istisna/muafıyete konu gümrük vergilerinin tahakkuk işleminin de ödemeye konu olmaksızın tahakkuk tablosunda ayrıca gösterilebilmesi için BİLGE sisteminde düzenleme yapılmasına ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne Bölge Müdürlüğümüz görüşü sunulmuş olup, BİLGE sisteminde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar hat kriterine bakılmaksızın beyan sahibi tarafından imzalı tahakkuk tebliğ-tebellüğ belgesinin beyannamelere manuel kağıt ortamında ve/veya dijital tarama yöntemi ile eklenmesine devam edilmesi,

hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

е- imzalıdır
Mehmet YILMAZ
Bölge Müdür a.
Bölge Müdür Yrd. V.

[ad_2]