[ad_1]

заявление : Detaylı beyan ile yapılan transit işlemleri ( Trex ve Trım) sona eriyor .

Götürü ve toplu teminat türlerine son verilirken Trex ve Trım de kaldırıldığı için Ulusal transit işlemlerinde sadece NCTS ve kapsamlı teminat kullanılabilecek.

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Управление рисками и Главное управление контроля

номер :73421605-120.99

тема :Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması

08.09.2017 / 27740613

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

01.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 214/1 inci maddesinde ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere transit refakat belgesinin kullanılacağı, 213 üncü maddesinde ise transit beyanı olarak hangi belgelerin kullanılacağı hususları hükme bağlanmıştır. Buna ilave olarak, anılan Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikle, toplu ve götürü teminatın 01.11.2017 tarihi itibarıyla transit rejiminde kullanımına son verilmektedir.

В связи с этим, yapılan mevzuat değişikliklerine uygun olarak tüm ulusal transit işlemlerinin NCTS sistemine taşınmasını teminen 09.10.2017 tarihi itibariyle;

1. TCGB Detaylı Beyan Transit Uygulaması (TRIM/TREX) kaldırılacak,

2. Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile NCTS arasında entegrasyon sağlanacak,

3. Gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi tescil edilebilmelerine imkan verilecek,

4. NCTS üzerinden ulusal transit kapsamında işlem gören transit beyannamelerine kıymet alanı eklenecek ve Bakanlık tarafından belirlenen liste kapsamındaki eşyanın, bir kara sınır kapısından bir iç gümrüğe sevk edilmesi halinde kıymet alanının doldurulması zorunlu hale getirilecek,

5. Hareket gümrük idaresinde eşyaya ilişkin yapılan tespitlerin sisteme kaydedilmesini teminen NCTS hareket gümrük idaresi kontrolü ekranına hat ayrımı olmaksızın “Muayene Tespit” ekranı eklenecek,

6. Hareket gümrük idaresince “Muayene Tespit” ekranına girilen bilgilerin varış gümrük idaresince görüntülenebilmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda bağlantı gümrük idarelerinizce yapılacak değişikliklere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması geçiş sürecinde sorun yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

Информация и необходимость угождать.

ЧАС. Hasan Murat ÖZSOY

служителями.

главный управляющий

распределение: Все краевое управление таможни и торговли

[ad_2]