[ad_1]

kombinasyonlarını içeren her tür işaret ya da bunların

kombinasyonları;

3. bir eşyanın menşeinin, eşyanın niteliği, namı ya da diğer özelliğinin esasen coğrafi menşeine dayandırıldığı bir Devletin topraklarında ya da bu topraklardaki bir bölge ya da muhitte olduğunu gösterir coğrafi göstergeler;

4. endüstriyel tasarımlar;

5. yeni olmaları, icat niteliğinde bir adım sayılmaları ve endüstriyel uygulama niteliği taşımaları kaydıyla, ürün ya da süreç olsunlar, teknolojinin tüm alanlarında her tür icada imkan veren patentler;

6. entegre devrelerin

yerleşim tasarımı (topoğrafyaları):

korumalı bir yerleşim tasarımı ya da korumalı yerleşim tasarımını bünyesinde barındıran entegre devre;

7. ticari sırları ve işle ilgili diğer gizli bilgiler gibi ifşa edilmeyen bilgilerin korunması.

Notlar

1. Bu deyim, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından

tanımlanmaktadır.

2. Bu genel bir tanım olup, gümrük idarelerinin, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili mevzuata müracaat ettiklerinde, sahte eşya da dahil olmak üzere, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülki,yet Hakları Anlaşması’na (TRIPS) atıfta bulunması gerekmektedir.

[ad_2]