заявление : Amacı ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek olan 4703 sayılı kanunda 1/7/2017 с 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerler 2000 TL ile 115000 TL arasında yeniden belirlenmiştir.

Министерство экономики:

Статья 1 - 30/12/2016 датированный 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Безопасность и контроль товаров: 2017/13)'в 1 Статья изменена следующим образом:.

«Статья 1 - (1) 29/6/2001 датированный 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 датированный 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 жемчуг в соответствии со статьей 1/7/2017 с 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanun’un 12 положения абзаца первого статьи; Все Предельное (TL) верхний предел (TL)
(a) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 4.000 50.000
(б) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 19.000 250.000
(с) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 4.000 75.000
(d) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 4.000 25.000
(е) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 2.000 40.000
(е) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 10.000 75.000
(г) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 46.000 115.000
(час) Сумма штрафа, упомянутая в подпункте 10.000 25.000

Статья 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

Статья 3 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.