[ad_1]

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 33/A maddesi ile Bakanlığın sürekli kurulları arasında yer alan “Vergi Konseyi”, vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik görüş bildirmek ile bu alanlarda araştırma ve çalışmalar yürütmek üzere oluşturulmuştur.

Mezkûr çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere, gümrük uygulamaları açısından Katma Değer Vergisi ile ilgili görüş ve önerilerinizin (тема, sorun nedir, çözüm önerisi), 28 Nisan 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda info@igmd.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

Таможенная Ассоциация брокеров, Стамбул

Совет директоров

[ad_2]