[ad_1]

заявление : Yeniden değerleme oranı 2017 В течение года % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) Он был идентифицирован как.

Министерство финансов (администрирование доходов)«От:

Как известно, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 Из статьи (В) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 В течение года % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) Он был идентифицирован как.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

С другой стороны,, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

[ad_2]