[ad_1]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Статья 1 - 5/10/2013 датированный 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Управление Министерства сельского хозяйства и продуктов животноводства при условии определенного Введение в таможенный орган Official управления с провинциальной еды Авторизованный сделать, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(serbest bölgeler dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 2 - Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığında yer alan “HAYVANSAL ÜRÜN” ibaresi “VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER” olarak değiştirilmiş; Ek-1’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş; В списке в приложении-1 19 no.lu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
28 Коджаэли Dilovası Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
40 от Kapıköy Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

“21 Стамбул Pendik Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

Статья 3 - Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
45 от Kapıköy Gümrük Müdürlüğü”

Статья 4 - Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü
8 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
37 от Kapıköy Gümrük Müdürlüğü”

Статья 5 - Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; listenin 53 третий, Ek-5’te yer alan listenin 5 го 37 nci satırlarında yer alan “(1)” ibaresi ile Ek-4’ün altında yer alan “(1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“9 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
10 Ardahan Türkgözü Gümrük Müdürlüğü”

Статья 6 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
5/10/2013 28786
Публикация Официального вестника коммюнике о внесении изменений в Коммюнике
исторический подсчитывать
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004

[ad_2]