[ad_1]

заявление : 1206.00.91.00.19 и 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30.6.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 0 (ноль) gümrük vergisi ile 100.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.

Количество решений: 1021

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına: 1567 Закон № 1 дюймовый, 474 Закон № 2 го, 3283 Закон № 2 го, 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2976 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..

2 может 2019

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Тарифные квоты

Статья 1- (1) 14/4/2010 датированный 2010/339 В Совет министров № Импортные квоты и тарифные квоты, обнародованные администрацией на рамочном решении, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. название статьи Количество тарифных квот (тон) ставка таможенной пошлины будет применяться (%) Тариф Квота Период Конец
1206.00.91.00.19 другие 100.000 0 30/6/2019
1206.00.99.00.19 другие

(2) Bu Karar ile açılan tarife kontenjanı, 25/12/2018 датированный 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, söz konusu ithal lisanslarının bu Kararın yayımı tarihindeki (включая эту дату) kullanım oranları dikkate alınarak tahsis edilir.

таможенная пошлина

Статья 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, В импорте, чтобы быть вне ее импорта режима для этих веществ, определенных в рамках решения таможенной пошлины применяется.

Импортные лицензии

Статья 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (Главное управление импортом) лицензия на импорт выдается.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, Оно должно быть зарегистрировано в течение срока действия лицензии на импорт.

(3) Импортные лицензии переданы третьим лицам.

уведомление

Статья 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Другое законодательство

Статья 5-
(1) Решение взять дело в этом месте, Режим Декрет Импорта и другие связанные с ними правила применяются.

сила

Статья 6-
(1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 7- (1) Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

[ad_2]