[ad_1]

Количество решений : 2017/10585

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 10/7/2017 датированный 75409 No. труды по, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 25/10/1984 датированный 3065 Закон № 13 üncü ve geçici 30 Unc, 29/6/2001 датированный 4706 Дополнительный закон № 3 третий, 31/5/2006 датированный 5510 Дополнительный закон № 2 го, 3/6/2011 датированный 637 Декрет-закон № 11 го 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 датированный 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Совет Министров 17/7/2017 Он согласился на.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Статья 1-15/6/2012 датированный 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“работа) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

Статья 2- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055

[ad_2]