[ad_1]

заявление : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2 B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı ekinin 11 nolu dipnotu değiştirildi. (Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. но, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.)

Количество решений : 2018/11297

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 12/1/2018 датированный 1142 No. труды по, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 25/10/1984 датированный 3065 Закон № 13 üncü ve geçici 30 Unc, 29/6/2001 датированный 4706 Дополнительный закон № 3 третий, 31/5/2006 датированный 5510 Дополнительный закон № 2 го, 3/6/2011 датированный 637 Декрет-закон № 11 го 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 датированный 5520 sayılı Kanunun 32/A. maddesine göre, Совет Министров 17/1 /2018 Он согласился на.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Статья 1- 15/6/2012 датированный 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 11 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. но, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.”

Статья 2- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

Министры опубликованы в Официальном бюллетене Декрета
исторический подсчитывать
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
исторический подсчитывать
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286

[ad_2]