заявление : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-2A sayılı ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri başlıklı tablosunda ve Ek-2B sayılı ve İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı tablosunda değişiklik yapılmıştır.

Количество решений : 2018/11816

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 11/5/2018 датированный 48778 No. труды по, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 25/10/1984 датированный 3065 Закон № 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 датированный 4706 Дополнительный закон № 3 üncü, 31/5/2006 датированный 5510 Дополнительный закон № 2 го, 3/6/2011 датированный 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 го 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 датированный 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Совет Министров 14/5/2018 Он согласился на.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Статья 1- 15/6/2012 датированный 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler” başlığı altındaki açıklama “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 2- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “39” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “39” sektör numarası eklenmiş, “40” sektör numarası bulunan illerden “40” sektör numarası çıkarılmıştır.

Статья 3- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

Министры опубликованы в Официальном бюллетене Декрета
исторический подсчитывать
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan DüzenlemelerinYayımlandığı Resmî Gazetelerin
исторический подсчитывать
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286 (3.повторный)
20/1/2018 30307
22/2/2018 30340
28/4/2018 30405