3 может 2017 от и 30055 Опубликовано в Официальном бюллетене Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar