[ad_1]

Diş fırçası ithalatında 3 yıl ek mali yükümlülük uygulanacağı hk.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda 93032100000 Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil)

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün ithalatında 3 (три) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

374-6-Икс

KDV Kanununun 13/1 maddesinin uygulanması hk.

KDV Kanunu 13 (я) Maddesindeki 23. fasıl hayvan yemleri ve gübrenin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması ve bu dilekçenin bir örneğinin mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi kaydıyla istisna kapsamında ithaline izin verileceği hk.

374-4-Икс

84. Farıl ve led ampüllerde ilave gümrük vergisi alınacağı hk.

Buhar kazanları, merkezi ısıtma kazanları ve bu kazanlarla birlikte kullanılan yardımcı cihazlar, ocak brülörleri, mekanik kömür taşıyıcıları, asansörler ve skipli yük kaldırıcıları, asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait boy fotoseli, asansör kılavuz rayları ve LED ampullarin ithalatında İlave Gümrük Vergisi alınacaktır.

374-3-Икс

Yatırım teşvik alanında eklemeler hk.

Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları da desteklemeler kapsamına alınmıştır.

[ad_2]