[ad_1]

заявление : Сумма телефона плата за пользование осуществляется пассажирами 500 Она была пересмотрена в соответствии с.

Количество решений: 320

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 ноябрь 2018

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Harç tutarı

Статья 1- (1) 2/7/1964 датированный 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

сила

Статья 2- (1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]