Başkanımız Sayın Serdar KESKİN, Başkan Vekilimiz Sayın Bülent ŞENTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mithat Uğur YETİŞKİN’den oluşan heyet Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İstanbul Grubu Başkanı Başmüfettiş Sayın Zeki TÜYEN’i Makamlarında ziyaret etmiştir.
Ziyaretimiz sırasında göstermiş oldukları misafirperverlikleri için İGMD olarak Başmüfettişimiz Sayın Zeki TÜYEN’e teşekkür ederiz.
Таможенная Ассоциация брокеров, Стамбул
Совет директоров