24 Nisan 2017 Tarihli ve 30047 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik