[ad_1]

kombinasyonlarını içeren her tür işaret ya da bunların

kombinasyonları;

3.      bir eşyanın menşeinin, eşyanın niteliği, namı ya da diğer özelliğinin esasen coğrafi menşeine dayandırıldığı                                  bir Devletin topraklarında ya da bu topraklardaki bir bölge ya da muhitte olduğunu gösterir coğrafi göstergeler;

4.      endüstriyel tasarımlar;

5.      yeni olmaları, icat niteliğinde bir adım sayılmaları ve endüstriyel uygulama                            niteliği taşımaları kaydıyla, ürün ya da süreç olsunlar, teknolojinin                                                        tüm alanlarında her tür icada imkan veren patentler;

6.      entegre            devrelerin

yerleşim                          tasarımı (topoğrafyaları):

korumalı bir yerleşim tasarımı ya da korumalı yerleşim                       tasarımını bünyesinde barındıran entegre devre;

7.      ticari sırları ve işle ilgili diğer gizli bilgiler gibi ifşa edilmeyen bilgilerin korunması.

Notlar

 

1.      Bu deyim, Dünya Fikri Mülkiyet                           Örgütü tarafından

tanımlanmaktadır.

2.      Bu genel bir tanım olup, gümrük idarelerinin, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili mevzuata                         müracaat ettiklerinde, sahte eşya da dahil olmak üzere, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülki,yet                                 Hakları Anlaşması’na (TRIPS) atıfta                      bulunması gerekmektedir.

[ad_2]