1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)