[ad_1]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın; Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizmasının (IPA)  “Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” konulu projesinin kapanış toplantısı, Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’nin katılımıyla dün İstanbul’da gerçekleşti. Proje kapsamında Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu, AB Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Bakanlığımız temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve hak sahiplerinin temsilcisi avukatlar çeşitli eğitim ve toplantılarla bilgilendirildiler.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması çerçevesinde hazırlanan proje için bir de kamu spotu hazırlandı.

On sekiz ay süren projenin ana konusu; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği değişikliklerin uygulamada getireceği kolaylıklar ve sorunların uygulayıcı kurumlar ve hak sahipleri gözüyle değerlendirilmesi ve tartışılması olarak belirlendi. Aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin cezai, hukuki ve sınır önlemleri, fikri mülkiyetin korunmasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük İdaresinin rolü,  özel sektörün konuyla ilgili görüşleri ve Avrupa Birliği’ndeki önlemler görüşülerek vaka çalışmaları gerçekleştirildi.

Dünkü yapılan etkinliklerin sabah ki bölümünde Sayın Müsteşarımız Cenap AŞCI’nın evsahipliğinde “Türkiye’de Markalaşma ve Fikri Mülkiyet Hakları” konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye’nin önemli markalarının ve global şirketlerin CEO’ları konuşmacı olarak katıldı. Sayın Müsteşarımız Cenap AŞCI; Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Hakları konusunda dünya ölçeğinde uygulamalara imza attığını dile getirerek, markaların bu konudaki çalışmalara deneyimleriyle destek vermelerine açık olduklarını ifade etti.

Projenin akşam ki kapanış toplantısında bir konuşma yapan Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ; fikri ve sınai mülkiyet haklarının, dünyada ticaretin küreselleşmesiyle birlikte geliştiğini aktararak, “Çünkü bir ekonomiye şekil veren en önemli kavram o ekonomideki üretim faktörleridir. Klasik üretim faktörleri; emek, sermaye, ham madde ve girişimcidir. Bunların kısıtlı olması nedeniyle, üretimi artırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için teknoloji ve yenilik de üretim faktörlerini etkilemektedir.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji̇ ve yeniliğin sadece fikri̇ mülkiyet haklarının korunduğu yerde ortaya çıktığını dile getiren Sayın Bakanımız TÜFENKCİ, “Bu bağlamda, ekonomik gelişme ile mülkiyet haklarının etkin biçimde tesisi ve korunması arasında yakın bir bağlantı vardır. OECD araştırmalarına göre, gelişmiş ekonomilerde son otuz yılda gerçekleşen büyüme büyük oranda, Ar-Ge ve yenilik çalışmalardan kaynaklanmaktadır.” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ, ülke çapında sahte ve korsan eşya ile mücadele ne kadar güçlendirilirse ülkenin marka değerinin yükseleceğini, saygınlığının destekleneceğini ve Türk ürünlerine uluslararası pazarda oluşan güvenin de artacağını kaydetti.

Sahte ve korsan eşyanın uluslararası ticarete konu edilmeden evvel gümrüklerde durdurulmasının, fikri ve sınai mülkiyet ihlalleri ile mücadelenin en önemli araçlarından biri olduğunu aktaran Bakanımız, şunları söyledi: “Hak sahiplerinin fikri ve sınaî haklarının gümrüklerde korunmasına yönelik olarak ilgili her gümrük idaresine ayrı ayrı başvuru yapması zorunluluğu kaldırılmıştır. Fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik başvuru sürecinin daha kolay ve daha hızlı hale getirmek üzere, 1 Nisan 2013’ten itibaren başvuruların elektronik ortamda yapılması uygulamasını başlattık. Konuya verdiğimiz öneme binaen Mayıs 2013 tarihinde ‘Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi’ni kurduk. Son yıllarda gerek hizmet içi gerekse hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda gümrük idarelerinde gerçekleştirilen fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini artırdık.”

Sayın Bakanımız TÜFENKCİ, sözlerini şöyle tamamladı: “Bakanlığımızda 1,5 yıldır verimli bir şekilde yürütülmüş olan bu AB projesi ile fikri sınai mülkiyet hakları konusunda uygulama kapasitemiz iyileştirilmiştir. 19 aylık bir sürede yoğun tempoda gerçekleştirilen projemizin, fikri sınai mülkiyet hakları alanında, sahtecilik ve korsan mallarla ilgili gümrük idarelerimizdeki etkinliği artırmak, daha iyi mevzuat ve muhafaza araçlarının geliştirilmesini sağlamak, fikri mülkiyet ihlalleri ile mücadelede iş birliği ve koordinasyonu çoğaltmak ve özellikle sahte ve korsan eşya ile ilgili güvenlik ve sağlık riskleri alanlarına odaklı çözümler üretmek bakımından önemli bir misyonu yerine getirdiğini düşünüyorum. Bu misyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.”

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması Projesi kapanış etkinliklerine: Başkanımız Sayın Serdar KESKİN, Başkan Vekillerimiz Sayın Bülent ŞENTÜRK ve Sayın Ersel YÜKSEK, Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN, Sayman Üyemiz Sayın Mustafa SEZEN, Veznedar Üyemiz Sayın Zeynel TUTAR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Sayın Nizamettin AĞAR, Sayın Osman KARATAY, Sayın Mithat Uğur YETİŞKİN, Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz; Sayın Ayşe ERDOĞAN, Sayın Bülent ÇALIŞ, Sayın Servet KARTAL, Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Ümit ERZURUM, Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Özdemir MERDİVANLI, Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Cüneyt SOLAK ile Sayın Murat TÜRKÖZ, Danışma Kurulu Üyeleri Sayın Bayram DOĞAN ile Sayın İlhan ÖZOĞUL, Eğitim Komitesi Başkanı Sayın Ziya AR, Hukuk Komitesi Başkanı Sayın Özgür TATLIPINAR, Mevzuat Komitesi Başkanı Sayın Zafer AYDIN, YGM Komitesi Başkanı Sayın Umut ŞEDELE derneğimizi temsilen katılmışlardır.

[ad_2]