[ad_1]

بيان : 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (بما في ذلك هذا التاريخ) kadar uzatılmıştır.

عدد من القرارات: 140

11/5/2018 مؤرخ 7143 مرقمة Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2018

1/10/2018 مؤرخة 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Ödeme süresi

مادة 1 - (1) 11/5/2018 مؤرخ 7143 مرقمة Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (بما في ذلك هذا التاريخ) kadar uzatılmıştır.

قوة

مادة 2 - (1) هذا القرار 1/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

[ad_2]