[ad_1]

بيان : 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 و 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar

عدد من القرارات: 7

11/5/2018 مؤرخ 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 و 8 المادة مع 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak’ için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (بما في ذلك هذا التاريخ) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

31 يوليو 2018

[ad_2]