[ad_1]

بيان : e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde yapılan değişiklikle; özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç tüm belgelerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verildi.

Cumhurbaşkanlığından:

موضوع: 2017/21 sayılı Genelge

التعميم

2019/23

14/10/2017 مؤرخ 30210 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2017/21 sayılı Genelgenin dördüncü paragrafında yer alan “(gizlilik dereceli yazılar dışındaki)” ibaresi “(özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç)” şeklinde ve yirmidördüncü paragrafında yer alan “, özel ve hizmete özel yazılar” ibaresi “ve özel olarak nitelendirilen belgeler” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

[ad_2]