[ad_1]

بيان : 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (ب) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde, Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi hk.

عدد من القرارات: 1425

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (ب) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde, Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesine, anılan Kanunun 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 أغسطس 2019

[ad_2]