[ad_1]

بيان : Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği hk.

T.C.
وزارة التجارة
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

عدد : 16934678-724.01.02
موضوع : Tercihsiz Menşe Uygulaması

09.11.2018 / 38729479
توزيع PLACE ل

فائدة: ا) 17.09.2018 مؤرخ 37267045 رسالتنا المؤرخة.
ب) 18.09.2018 مؤرخ 37305441 رسالتنا المؤرخة.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Avusturya ve Belçika’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

وفي هذا السياق،, Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük İdareleri tarafından menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenen menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
باكان.
Daire Başkanı

DISTRIBUTION:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]